Sunday, July 13, 2014

SELAMATKAN GAZA

Assalamualaikum

Selamatkan GAZA. 
Doa buat GAZA dari sekeping hati kerdil yang tulus ikhlas.
Acapkali menonton video serangan Israel laknatullah pada  kanak2 GAZa, 
Bayi , wanita dan ibu2 hati ini meruntun pilu.


Kebencian orang Yahudi kepada kaum muslimin sebagaimana disebutkan dalam firman Allah swt:

ertinya: "Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik."(QS. Al Maidah: 82)

ertinya: "Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka." (QS. Al Baqoroh: 120)

Untuk itu Allah swt memerintahkan kepada kaum muslimin memerangi dan membenci orang-orang Yahudi, sebagaimana disebutkan didalam firman-Nya:

ertinya: "Kamu melihat kebanyakan dari mereka tolong-menolong dengan orang-orang yang kafir (musyrik). Sesungguhnya Amat buruklah apa yang mereka sediakan untuk diri mereka, iaitu kemurkaan Allah kepada mereka; dan mereka akan kekal dalam siksaan. "(QS. Al Maidah: 80)

ertinya: "kamu tidak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, saling berkasih-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, Sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. "(QS. Al Mujadilah: 22)

Namun demikian Allah swt memerintahkan kaum muslimin untuk boleh berlaku adil di dalam kebenciannya. Keadilan adalah ciri seorang muslim yang harus diberikan baik kepada kawan maupun lawan, orang dekat mahu pun orang jauh. Firman Allah swt

ertinya: "Dan janganlah sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, kerana adil itu lebih dekat kepada takwa. "(QS. Al Maidah: 8)

Al Qurthubi mengatakan, "Janganlah sekali-kali kebencian kamu terhadap suatu kaum menjadikan kamu meninggalkan keadilan dan mengedepankan permusuhan dari kebenaran. Ini adalah dalil untuk melaksanakan undang-undang permusuhan yang sebenarnya dan juga dalil untuk melaksanakan undang-undang musuh terhadap permusuhannya kepada Allah dan melaksanakan kesaksiannya terhadap mereka kerana Allah swt memerintahkan berbuat adil walaupun dia membencinya. "(Al Jami'i li Ahkamil Qur'an juz VI hal 477 )

Allah swt meminta kepada setiap hamba Nya untuk sentiasa mencintai dan membenci seseorang kerana Nya bukan semata-mata kerana diri atau latar belakang orang tersebut. Hendaklah seseorang mencintai orang lain kerana keislaman atau ketaatannya kepada Allah swt dan membenci orang tersebut kerana kemaksiatan atau kekufurannya kepada Allah swt.

Hukum membenci orang-orang Yahudi adalah seperti halnya hukum melaknat mereka. Para ulama bersepakat dibolehkan melaknat orang-orang Yahudi secara umum atau melaknat orang-orang tertentu yang memang sudah ada nas yang telah melaknatnya sedangkan terhadap orang-orang tertentu yang tidak ada nash baik dari Al Qur'an maupun hadits maka telah berlaku perbezaan ulama ada diantara mereka yang melarang namun ada juga yang membolehkannya jika dia orang kafir dan bukan orang fasiq sedangkan kelompok ketiga adalah membolehkan secara mutlak.  sumber :  detik Islam

Selamat Berbuka


No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...